Splošni pogoji v nagradnih igrah

Splošni pogoji v nagradnih igrah

Splošne določbe

Skladno s temi pravili prirejamo nagradne igre (v nadaljevanju nagradna igra) na socialnih omrežjih Facebook in Instagram.

Namen nagradnih iger je krepiti prepoznavnost otroške spletne trgovine curimuri.si preko socialnega omrežja Facebook/Instagram.

Nagradna igra poteka v omrežju Facebook ali Instagram, vendar Facebook oz. Instagram ni njen pokrovitelj, niti igra ni na kakršenkoli način povezana s tem socialnim omrežjem.

Organizator nagradne igre je podjetje ČURI MURI d.o.o., Bravničarjeva 7c, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra poteka na www.facebook.com/curimuri2, glasuje lahko vsak uporabnik, ki je všečkal (je fan) facebookove ali instagramove strani Kakadu.si.

Vsak udeleženec lahko glasuje le enkrat in le za en izdelek. V nasprotnem primeru bo izločen iz nagradne igre.

Organizator bo zmagovalca razglasil v roku 1 tedna po zaključku nagradne igre – na zidu omrežja Facebook (www.facebook.com/curimuri2) ali na zidu omrežja Instagram in preko e-pošte.

Pogoji sodelovanja v nagradnih igrah

Za sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec (če tega še ni storil predhodno) klikniti gumb “Všeč mi je/Like” na curimuri.si fan page-u na Facebook-u ali Instagramov – v skladu s konkretnimi navodili nagradne igre.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki so vključeni v fan page curimuri.si na Facebook-u ali Instagram – odvisno od konkretnih navodil v nagradni igri. V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so starejše od 18 let in sprejemajo pogoje sodelovanja v nagradni igri.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga otroška trgovina Kakadu ne zaračunava. Sodelujoči sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. stroške prenosa podatkov, dostopa do svetovnega spleta,…).

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in druge osebe, ki opravljajo delo v podjetju ČURI MURI d.o.o. in njihovi ožji družinski člani.

Vsak udeleženec lahko glasuje le enkrat in le za en izdelek. V nasprotnem primeru bo izločen iz nagradne igre.

Organizator bo zmagovalca razglasil v roku 1 tedna po zaključku nagradne igre. – na zidu čuri muri facebooka ali Instagrama (odvisno od konkretne nagradne igre) in preko e-pošte.

Vsak udeleženec nagradne igre se s svojim sodelovanjem strinja s pravili nagradne igre.

Potek nagradne igre


Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na Facebooku ali Instagramu in sicer na 

Profilu curimuri.si. Prav tako tudi datum pričetka in zaključka nagradne igre.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si

organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;

je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;

udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali pogoji na čuri muri facebook ali jih ni izpolnil pravočasno;

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne

Nagrade, izbiranje nagrajencev in obveščanje nagrajencev

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter izbor nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja.

Žrebanje nagrajenca bo potekalo na naslovu organizatorja (Bravničarjeva 7c, 1000 Ljubljana) najkasneje 7 dni po zaključku nagradne igre, .

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

Nagrade so predstavljene v besedilu razpisa nagradne igre na Facebook profilu ali Instagramu, kjer nagradna igra tudi poteka.

Nagrajenci bodo o izidu v roku 1 tedna po zaključku nagradne igre obveščeni na na Facebook ali Instagram fan page-u curimuri.si. V kolikor bomo imeli e-naslov zmagovalca – bo o nagradi obveščen tudi preko e-maila. Podjetje ČURI MURI d.o.o. si pridružuje pravico, da nagrajenca ob objavi na zidu/wall Facebook fan page-a Kakadu.si tudi označi/tag-a.
Seznam nagrajencev bo objavljen na Facebook čuri muri najkasneje v

treh dneh po žrebanju nagrad.

(4) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

Prevzem nagrade in akontacija dohodnine

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel organizator nagradne igre.[RP1] 

Nagrada se prevzame na sedežu podjetja Čuri muri d.o.o., Bravničarjeva 7c po predhodni najavi.

Obveznosti nagrajenega

Zmagovalec nagradne igre mora organizatorju v roku 7 dni po razglasitvi posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, elektronski naslov in telefonsko številko).

Če zmagovalec organizatorju ne posreduje navedenih podatkov, od njega ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do zmagovalca na podlagi teh pravil.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s temi pravili.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali drug izdelek.

Prevzem nagrade je možen po vnaprejšnjem dogovoru vsak dan v trgovini Čuri muri, Cesta ljubljanske brigade 33. Nagrado se lahko dobitniku tudi pošlje na njegove stroške.

Zasebnost in varstvo podatkov

Zmagovalec dovoljuje objavo svojega imenain priimka na www.facebook.com/curimuri2 ali na instagramu.

Varstvo podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varstvu[RP2]  osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem natečaju in ostalih akcijah spletne trgovine curimuri.si.

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Organizator lahko obdeluje zbrane podatke (ime, priimek naslov, e-pošta) za namene obveščanja o nagradni igri in za namene obveščanja in namene obveščanja o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge trženjske namene.

S sodelovanjem v nagradni igri uporabnik soglaša, da mu lahko podjetje Čuri muri d.o.o. pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro in ponudbo preko elektronske pošte do preklica tega soglasja. Otroška trgovina Čuri muri se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Uporabnik lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 14 dneh od prejema obvestila preneha uporabljati njegove osebne podatke. To stori pisno (Čuri muri d.o.o., Bravničarjeva 7c, 1000 Ljubljana ali preko elektronske pošte na naslov trgovina@curimuri.si – s pripisom ODJAVA.

Pristojnost sodišča

Za vse spore je pristojno Sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.