Pravilnik povrnitev in vračil

POVRNITEV IN VRAČILA

VRAČILO BLAGA IN PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

Pravico do vračila kupnine, garancije, stvarnih napak in nepravilno opravljenih storitev natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov. 

VRAČILO BLAGA IN PRAVICA KUPCA DO ODSTOPA OD POGODBE

Če vam izdelek ne ustreza ga lahko v skladu s pogoji vrnete.

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik (navedeno velja izključno za fizične osebe) pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju čurimuri d.o.o. (v nadaljevanju ponudnik) sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok začne teči en dan po prevzemu blaga. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Kupec ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja ponudnik. Povratna pošiljka vrnjenega blaga mora biti oddana v roku nadaljnjih 30 dni od sporočila. Enaki pogoji vračila veljajo tudi za osebna vračila v poslovalnici.

Pogoji vračila

Blago, ki je predmet vračila mora biti nerabljeno, nepoškodovano in vrnjeno v nespremenjeni količini. Vrnjeno mora biti v originalni nepoškodovani embalaži, z vsemi etiketami in oznakami ter priloženimi spremnimi dokumenti (npr. navodila za uporabo, certifikati, garancijski listi, ipd.). Če vrnjen izdelek tem pogojem ne ustreza, si ponudnik pridržuje pravico do zavrnitve vračila. Ponudnik ni dolžan sprejeti pošiljk z odkupnino, takšni paketi bodo zavrnjeni in vrnjeni pošiljatelju na njegove stroške.

POSTOPEK VRAČILA

   

   1. O nameravanem vračilu izdelka (odstopu od pogodbe) mora kupec ponudnika pravočasno obvestiti.

   1. NAČINI VRAČANJA BLAGA

  Blago lahko vrnete:

  – osebno – v skladišču v Ljubljani: ČURI MURI, Bravničarjeva 7c, 1000 Ljubljana

  – po pošti ali preko druge dostavne službe na naslov: ČURI MURI, Bravničarjeva 7c, 1000 Ljubljana

  3. POŠILJANJE BLAGA

  Prosimo, da vrnjeno blago pred pošiljanjem ustrezno zaščitite in zapakirate v primerno transportno embalažo za pošiljanje. Vrnjeno blago mora ustrezati pogojem vračila.

    

    1. VRAČILO KUPNINE

   Če kupec odstopi od pogodbe mu ponudnik najpozneje v 14 dneh po prejemu izdelka vrne vsa prejeta plačila. Ponudnik vrne prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec. Če želi kupec vračilo na drugo plačilno sredstvo mora to izrecno zahtevati in zapisati na priloženem obrazcu za vračilo.

   MENJAVA IZDELKA

   Če vam izdelek ne ustreza, ga lahko vrnete pod pogoji in na način kot so navedeni pri odstopu od pogodbe sklenjene na daljavo. Nato pa za drug artikel opravite novo spletno naročilo.

   Po predhodnem dogovoru je možno tudi vračilo izdelka in nato takojšni prevzem novo naročenega blaga v naši poslovalnici.

   REKLAMACIJE

     

     1. POŠKODOVANE POŠILJKE

    Če ob prevzemu pošiljke opazite, da embalaža kaže znake odprtja ali je pošiljka in vsebina fizično poškodovana nam to nemudoma sporočite. Škodo, ki je posledica transporta mora ponudnik dostavni službi prijaviti najkasneje v roku 7 koledarskih dni od prejetja paketa. Prosimo, da nam na: info@curimuri.si posredujete:

      

      1. FOTOGRAFIJE: zunanje embalaže, DPD nalepke s podatki o pošiljatelju in prejemniku, fotografijo notranje embalaže in fotografije poškodovane vsebine paketa.

      1. NEPOPOLNE POŠILJKE

     Če ob prevzemu pošiljke opazite, da v pošiljki manjka vsebina ali prejeto blago ni enako blagu, ki ste ga naročili nas o tem obvestite na: info info@curimuri.si. Prosimo, da nam posredujete številko naročila na katerega se reklamacija nanaša in fotografije vsebine paketa.

     Reklamacije vezane na nepopolne pakete lahko uveljavljate 10 dni od prejetja paketa. Po preteku tega roka reklamacij ne upoštevamo.

       

       1. NAPAKE NA KUPLJENEM BLAGU

      Kupec lahko napake na kupljenem blagu uveljavlja z naslova stvarne napake ali z naslova garancije.

      Stvarna napaka

      V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov lahko potrošnik iz naslova stvarne napake reklamacijo uveljavlja za vsak kupljeni izdelek. Potrošnik napako reklamira pri prodajalcu in to v roku dveh mesecev od odkritja stvarne napake in najkasneje v roku dveh let od nakupa. Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova mora potrošnik trgovcu v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda. Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem. Če napaka ni sporna, mora trgovec najkasneje v roku 8 dni ugoditi potrošnikovemu zahtevku. Če pa o napaki obstaja spor, mora trgovec v roku 8 dni podati potrošniku pisen odgovor. Potrošnik lahko zahteva po lastni izbiri: odpravo napake, vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako, zamenjavo blaga ali vračilo plačanega zneska.

      Napaka je stvarna: če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet; če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana; če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane; če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

      Garancija

      Kadar blago ali izdelek v garancijskem roku ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko kupec uveljavlja zahtevek iz naslova garancije. Garancijo lahko potrošnik uveljavlja za izdelke, za katere je obvezna garancija kot jo določa Pravilnik o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje (UL RS, št. 14/12). V garancijskem roku lahko potrošnik od garanta zahteva: brezplačno odpravo napake, če odprava napake ni možna v skupnem roku 45 dni, mora proizvajalec kupcu brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Če proizvajalec v navedenem roku ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko kupec razdre pogodbo ali zahteva znižanje kupnine. Za zamenjano blago ali za zamenjan bistveni del blaga z novim mora proizvajalec izdati nov garancijski list.

      Kupec lahko v garancijskem roku in pod garancijskimi pogoji s pisno vlogo (lahko tudi z izpolnitvijo Obrazca, ki je priložen spodaj) od dajalca garancije zahteva odpravo napak, pri tem pa mora predložiti tako izdelek, kot garancijski in servisni list. Prodajalec mora biti obveščen o napaki v navedenih rokih, v obvestilu mora potrošnik natančno opisati napako, prodajalec mora imeti priložnost, da stvar pregleda.  Kupec v primeru utemeljenega zahtevka z odpravo napak ali nadomestitvijo izdelka nima nobenih stroškov. Če pa prodajalec, proizvajalec ali pooblaščeni serviser ugotovi, da je do napake na izdelku prišlo zaradi nepravilnega ravnanja kupca (npr. nepravilna uporaba, mehanska poškodba, nedovoljen poseg v izdelek, ipd.), zaradi česar se izkaže, da je garancijski zahtevek neupravičen, bo izdelek z obrazloženim pisnim obvestilom o zavrnitvi zahtevka poslal nazaj na stroške kupca.